ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ

 • (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 11/11/2021) ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਬੀ.ਏ,ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ ਏ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਤੀ 20-11-2021 ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟ ਕਰਨ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 19/10/2021)  ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਸਮੈਸਟਰ 3 ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ 5 ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ pupexamination.ac.in 'ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ  ਵਿਸ਼ੇ ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 20/10/2021 ਨੂੰ 02:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦਫਤਰ (95697-44321) ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ  ਵਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕਰਵਾੳਂੁਦਾ ਇਸ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।  

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 19/10/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ  ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਤੀ 15-10-2021 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 11/10/2021)ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ,ਬੋਧੀ,ਜੈਨੀ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Post-Matric Scholarship for Miniorty ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉ ਮਿਤੀ 30-10-2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Dr. Ambedkar Scholarship portal by Punjab Government (https://scholarships.punjab.gov.in/) ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ। 

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 08/10/2021) ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।


  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 06/10/2021)ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿ ਮਿਤੀ 07-10-2021 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੈਨ ਜੈਯੰਤੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ


  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 29/09/2021)ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇ  ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ  ਆਫ-ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਕਲਾਸ/ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਉਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 24/09/2021) ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 23/09/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇ  ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ  ਆਫ-ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।ਕਲਾਸ/ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਾਜਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਖੁਦ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  ਉਕਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 21/09/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ 2021-22 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ. ਆਰਿਆ ਮਹਿਲਾ ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 29-30-31 ਅਕਤੁੂਬਰ ਅਤੇ 01 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੱਥੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਇਟਮ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਤੀ 28-09-2021 ਤੱਕ ਯੂਥ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।   ਯੂਥ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ:- ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 03/09/2021) ਸਮੂਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 15-09-2021 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 28/08/2021)ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 30/08/2021 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ  ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 25/08/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਕਾਮ. ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 25/08/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 31/08/2021 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 24/08/2021)ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬੀ.ਏ, ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ, ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ(ਆਈ ਟੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 19/08/2021 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31/08/2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ (ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 14/08/2021)ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਬੀ.ਏ, ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ, ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 19/08/2021 ਹੈ। (ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 13/08/2021)  ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ" ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾ ਹੋਣ/ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021) ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲਜ ਪੋਰਟਲ'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇੇਣ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 05 ਅਗਸਤ, 2021 ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ. ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 05/08/2021 ਹੈ। ਮਿਤੀ 02ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਭਰਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੌਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021) ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 02 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ ਸਮੈਸਟਰ 5 ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ Blended Mode ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।  ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ।

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021) ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵੱਲੋ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਿਤੀ 02 ਅਗਸਤ 2021, 12:30 PM ਤੋ 2:30 PM ਵਜੇ ਤੱਕ Holistic & Multidisciplinary Education ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ  ਲਿੰਕ ਰਾਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾਵੇ: 

  UGC YouTube Channel:: https://www.youtube.com/channel/UClbbWYTjSiXnhShJ0Z1-05g

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021) ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ./ ਐਮ.ਐਸਸੀ.(ਆਈ.ਟੀ) ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 31/07/2021)ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਕਾਮ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ'ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  (ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ)

  (ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 16/07/2021)ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਕਾ.) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 7/104-2019 ਕਾ. ਐਜੂ(3) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਜਿਹੜੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ)  ਨੂੰ Covid-19 Vaccination ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ Covid-19 Vaccination ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

This document was last modified on: 12-11-2021