Courses

  • ਬੀ.ਏ
  • ਬੀ.ਕਾਮ.
  • ਬੀ.ਸੀ.ਏ.

  • ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ.(ਆਈ.ਟੀ.)
  • ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.

  • ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ

Student Portal: Admissions and Fee Payments

All new and old students may login/apply to avail student centric services.